Архив
Архив
Санамж
1 нэр дэвшигчид 20 минут тутамд 1 удаа санал өгөх боломжтой бөгөөд энэхүү дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд 24-72 цаг блоклогдоно. Дахин давтсан тохиолдолд нэр дэвшигчийг хасах арга хэмжээ авна. Мөн дүрэм зөрчиж авсан саналын тоог илрүүлж хасах арга хэмжээ авч байгаа тул шудрагаар өрсөлдөнө үү!
Хаах

Ганхуяг
Амарбаяр

Үндэс угсаа: Халх
Төрсөн газар: Өмнөговь Хүрмэн
Мэргэжил: Маркетингийн менежер, УУ ашиглалт Уулын мастер
Албан тушаал: Тэмцэгч
  • Холбоотой мэдээллүүд
  • Танилцуулга