Зохион байгуулагч: Монголын маркетинг менежементийн хүрээлэн. 8810-3521, 8809-7557
Санал асуулга дуусахад үлдлээ
Архив
Зохион байгуулагч: Монголын маркетинг менежементийн хүрээлэн. 8810-3521, 8809-7557
Архив
Санамж
1 нэр дэвшигчид 20 минут тутамд 1 удаа санал өгөх боломжтой бөгөөд энэхүү дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд 24-72 цаг блоклогдоно. Дахин давтсан тохиолдолд нэр дэвшигчийг хасах арга хэмжээ авна. Мөн дүрэм зөрчиж авсан саналын тоог илрүүлж хасах арга хэмжээ авч байгаа тул шудрагаар өрсөлдөнө үү!
Хаах
Санал асуулга дуусахад
үлдлээ

Б
ТӨР-ЭРХ

Багануур дүүрэг
Үндэс угсаа:
Төрсөн газар:
Мэргэжил:
Албан тушаал: Тулга констракшн ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал 294
  • Холбоотой мэдээллүүд
  • Танилцуулга

Боловсрол
2004-2008: СЭЗДС Бакалавр
2015-2016: СЭЗДС Магистрант
 
Хувийн хэвшил
2008-2009: Хадгаламж банкны стратегийн судлаач
2009-2010: Хөгжлийн шийдэл ТББ бизнесийн алхах зөвлөх
 
Удирдах ажил
2010-2012: Суман тэрх ХХК санхүүгийн албаны дарга
2012-2016: Тулга констракшн ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал